จังหวัดเชียงใหม่ถือเอาการแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน เป็นตัวชี้วัดการประเมิน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ถือเอาการแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน เป็นตัวชี้วัดการประเมิน ขณะเดียวกันให้ท้องถิ่นดูแลไม่ให้ประชาชนต้องหนาวตาย
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยการปฏิบัติราชการ ณ กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อีกทั้งให้เป็นแกนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขในระดับท้องถิ่น ให้สำรวจแหล่งน้ำเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยให้บูรณาการตามคำขวัญ รวมพลังทั้งกายใจ สร้างเชียงใหม่ให้งดงาม ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเป็นวาระจังหวัดเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยปีนี้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเอาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินรับโบนัสประจำปีด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าองค์กรท้องถิ่นทั้ง 211 หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่ดูแลประชาชนเป็นการเบื้องต้น โดยเฉพาะปีนี้มีแนวโน้มว่าอากาศจะหนาวรุนแรงกว่าทุกปี ดังนั้นขอให้เร่งสำรวจบัญชีคนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้เป็นปัจจุบัน อย่าให้มีคนเสียชีวิตเพราะอากาศหนาว หากเกินกว่ากำลังของท้องถิ่นให้แจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
 
6 พฤศจิกายน 2550 , 09:36 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่