ม็อบให้กำลังใจ กกต กรณีแบ่งเขตเลือกตั้ง

  
     ตัวแทนประชาชนจากเขตอำเภอตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือให้กำลังใจ กกต.เชียงใหม่และเห็นด้วยกับมติการแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งของ กกต.
ตัวแทนประชาชนที่สนับสนุนและให้กำลังใจจากอำเภอ จอมทอง ดอยหล่อ แม่แจ่ม อมก๋อย แม่วาง และดอยเต่า ประมาณ 50 คน นำโดยนายสมบัติ จอมมลทิน รวมตัวกันที่ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือให้กำลังใจคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กรณีถูกคัดค้านจากประชาชนชาวอำเภอแม่วาง ที่ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเขตพื้นที่การเลือกตั้ง โดย กกต.กลางเลือกแบบที่ 3 แต่ทางชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวต้องการให้เลือกแบบที่ 1 ซึ่งกลุ่มชาวอำเภอจอมทองเห็นว่าเมื่อ กกต.มีมติเห็นชอบกับเขตเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว ก็เห็นควรเป็นข้อยุติ และขอให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ทางกลุ่มพร้อมให้การสนับสนุน โดยเห็นว่าผู้ที่มาคัดค้านเป็นกลุ่มผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะเสียผลประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับชาวบ้าน
ในการนี้นายพงษ์พันธ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายมานพ ศักดาพร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงมารับเรื่อง โดยกล่าวว่า กกต.ได้ตัดสินตามข้อกฎหมายและความเหมาะสมโดยปราศจากอคติ อย่างไรก็ตาม กกต.รับที่จะนำเรื่องดังกล่าวไปทบทวนและจะทราบผลแน่นอนภายในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ก่อนวันรับสมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามกรณีประชาชนกลุ่มคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวจะฟ้องศาลปกครองก็สามารถทำได้ตามสิทธิในระบอบประชาธิปไตย
 
6 พฤศจิกายน 2550 , 09:37 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่