จังหวัดเชียงใหม่แถลงความพร้อมในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาตัวแทนภาคเหนือ

  
    จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนภาคเหนือจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-25 พ.ย.นี้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แถลงความพร้อมและรายละเอียดของการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 17-25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ เอ็กซ์โปเซ็นเตอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมเพื่อซึมซับและซาบซึ้งถึงพระจริยวัตรอันงดงาม พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่าน 9 โถงหลัก ที่จัดแสดง รวมถึงเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โดยไม่เก็บค่าผ่านประตู เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกส่วนหนึ่ง
สำหรับนิทรรศการ 9 โถงหลักประกอบด้วย โถงที่ 1 มหาจักรีบรมราชวงศ์ โถงที่ 2 พระราชประวัติ โถงที่ 3 พระอัจฉริยภาพ โถงที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โถงที่ 5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โถงที่ 6 เสด็จฯเยี่ยมเหล่าทหารหาญ โถงที่ 7 เสด็จฯเจริญสัมพันธ์ไมตรีต่างประเทศ โถงที่ 8 สถิตในดวงใจไทยทั้งผอง และ โถงที่ 9 คือ 80 พรรษาถวายพรพระภูมินทร์
 
6 พฤศจิกายน 2550 , 19:45 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่