เชียงใหม่ เตรียมจัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญของที่ระลึก ปลายเดือนนี้

  
     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมจัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญของที่ระลึก ปลายเดือนนี้ รองรับเทศกาลปีใหม่
นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จะจัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญของที่ระลึก (Gift Fair 2007) ครั้งที่ 17 งานดังกล่าวได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เผยแพร่งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัวของกลุ่มผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ประกอบกับปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายในงาน พร้อมทั้งการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 34 หลักสูตร การสาธิตทางเทคนิควิชาการอุตสาหกรรม การให้บริการปรึกษาแนะนำเสริมสร้างธุรกิจและอื่น ๆ อีกมากมาย งานดังกล่าวยังจัดเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจับจ่ายซื้อหาของขวัญ ของที่ระลึกสำหรับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วย
งานนิทรรศการหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 17 จัดระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2550 เวลา 09.30-20.30 น.ทุกวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมจับจ่ายสินค้าราคาประหยัด คุณภาพดีจากผู้ผลิตโดยตรงได้ในงาน
 
7 พฤศจิกายน 2550 , 12:38 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่