ศาลปกครองพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นกรณีดร แป้ง

  
     ศาลปกครองพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นกรณีมีคำสั่งทุเลาให้ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้
ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 2 ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย งามวงศ์ชล ตุลาการศาลได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีดำที่ 175/2550 และคดีแดงที่ 179/2550 ผู้ฟ้องคือร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ผู้ถูกฟ้อง ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กับพวกรวม 3 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ให้ศาลปกครองเชียงใหม่มีอำนาจทุเลาให้ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่สมัครลงรับเลือกตั้งได้ และศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาคดี ส่วนการพิจารณาคดีนั้นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
โดยในการฟังคำสั่งศาลวันนี้มีนางแสงตะวัน คัมภีรญานนท์ น้องสาวของร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มาศาลแทน เนื่องจากร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวงติดภารกิจสำคัญ โดยกล่าวว่ารู้สึกมั่นใจในหลักฐาน แม้ว่ายังเหลือการพิจารณาคดีอีกครั้งหนึ่งที่ กกต.เชียงใหม่และ กกต.กลางยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ก็มั่นใจว่าพี่สาวของตนจะสามารถผ่านพ้นได้ ส่วนกรณีกระแสข่าวที่ว่าร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวงจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
 
7 พฤศจิกายน 2550 , 12:39 น. , อ่าน 1368  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่