เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา ร่วมประกวดเทพียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2550

  
    เชิญนิสิต นักศึกษา อายุ 18-25 ปีที่เป็นชาวเชียงใหม่หรือเรียนที่เชียงใหม่ และมีความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างดีเข้าร่วมประกวดเทพียี่เป็งเชียงใหม่ปี 2550 เปิดรับสมัครถึง 20 พ.ย.50 นี้
ร.อ.หญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และสร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาให้ดำรงสืบไป
กำหนดเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดเทพียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2550 เพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลนคร www.cmcity.go.th หรือรับใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตึกอำนวยการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 20 พฤศจิกายน 50 นี้
 
8 พฤศจิกายน 2550 , 17:03 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่