องค์การสวนสัตว์ได้กำไรจากการประกอบการปี 2550 จำนวน 14 ล้านบาท

  
     องค์การสวนสัตว์ได้กำไรจากการประกอบการปี 2550 จำนวน 14 ล้านบาท โดยสวนสัตว์เขาดินทำรายได้สูงสุด รองลงมาคือสวนสัตว์เชียงใหม่
นายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงไฮซีซัน หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว องค์การสวนสัตว์ได้ประสานกับบริษัททัวร์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยว โดยในปีงบประมาณ 2550 ผลประกอบการได้ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้เล็กน้อยคือได้ 293 ล้านบาทจากเป้าที่ตั้งไว้ 298 ล้านบาท มีรายจ่าย 270 ล้านบาท ได้กำไรกว่า 14 ล้านบาท สำหรับปี 2550 ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำรายได้จากสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่งขององค์การสวนสัตว์จำนวน 309 ล้านบาท โดยสวนสัตว์จะต้องได้กำไรอย่างน้อยปีละ 9 ล้านบาทจึงจะอยู่ได้
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ยังกล่าวด้วยว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวสวนสัตว์ปีละประมาณ 4 ล้านคน โดยที่ผ่านมาสวนสัตว์เขาดิน กรุงเทพมหานครทำรายได้สูงสุด ปีละกว่า 103 ล้านบาท ขณะที่สวนสัตว์เชียงใหม่รองลงมากว่า 70 ล้านบาท ขณะที่ปีต่อไปคาดว่าสวนสัตว์เชียงใหม่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งดึงดูดใหม่ ๆ คือ อควาเรียมที่จะเปิดใหม่ โมโนเรลหรือรถไฟรางเดี่ยว และโดมหิมะจำลองในส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า โดยปีต่อไปจะดำเนินการผสมพันธุ์แพนด้าเริ่มเตรียมการตั้งแต่ต้นปี เพื่อป้องกันความพลาดหวัง โดยจะคำนวณวันให้ชัดเจน โดยจะปล่อยแพนด้าผสมพันธุ์ตามธรรมชาติก่อน หากไม่ได้ผลจึงจะผสมเทียม
 
8 พฤศจิกายน 2550 , 17:19 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่