เตรียมจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น

  
     เตรียมจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และฉลอง120 ปีสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นที่เชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่
ที่โรงแรมมณีรายานคร จังหวัดเชียงใหม่ นางจุนโกะ โยะโคะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะแถลงข่าวการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา- ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ฉลอง 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้เพราะประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงวัฒนธรรม ซึ่งล้วนมีรากฐานมาจากพระราชไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และพระราชวงศ์ไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทยตกลงจะจัดงานและกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่สืบทอดมายาวนานและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง แนบแน่น ระหว่างสองประเทศและพระราชไมตรีอันดีระหว่างพระราชวงศ์ การมีมรดกทางวัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน โดยที่จังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และฉลอง 120ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อสานสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองประเทศ
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่นครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย การประกวดละครภาษาญี่ปุ่น เทศกาลภาพยนต์ญี่ปุ่น งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันซูโม่สมัครเล่นชิงแชมป์จูเนียร์ ชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลก ระบำพื้นบ้านญี่ปุ่น-ไทย วิจิตรตระการตาระบำล้านนา-ญี่ปุ่น ,การแสดงโชว์หุ่นยนต์มูราตะบอย นิทรรศการญี่ปุ่นใกล้ตัว การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะไทย-ญี่ปุ่น และคอนเสิร์ตยิปซี่ ควีน โดยจะจัดในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน-16 ธันวาคมศกนี้
 
8 พฤศจิกายน 2550 , 17:20 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่