5 ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดงานรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา 4 ธันวาคม 2550 นี้

  
    คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดงานรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา 4 ธันวาคม 2550 นี้
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีศาสนิกจาก 5 ศาสนา ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และพราหมณ์-ฮินดู ได้พร้อมใจกันจัดงานกิจกรรมในวันที่ 4 ธันวาคม 2550
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การเดินเทิดพระเกียรติของศาสนิกทุกศาสนา จำนวนกว่า 2,000 คน จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ไปยังพุทธสถาน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน จากนั้นเป็นกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของทั้ง 5 ศาสนา ต่อด้วยพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา จึงของเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
9 พฤศจิกายน 2550 , 21:34 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ - ปรารถนา สวท. เชียงใหม่