กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ ปวงประชาไทย ร้อยใจถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่ามีประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 50 คน ได้โลหิตจำนวน 15,000 ซีซี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรก และอีก 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ และครั้งที่ 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริษัทนิยมพานิช จำกัด จึงของเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในครั้งนี้โดยทั่วกัน
 
9 พฤศจิกายน 2550 , 21:46 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ - ปรารถนา สวท. เชียงใหม่