จัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกันแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโออาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
โดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประเทศสมาชิกส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 200 คนจาก 21 ประเทศและสังเกตการณ์อีก 1 ประเทศ โดยจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
10 พฤศจิกายน 2550 , 23:02 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่