พิธีเปิดการใช้ฝายต้นน้ำตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ 80 ฝาย 80 พรรษา มหามงคล ที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย

  
    ประชาชนชาวตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และสวนส้มธนาธร ทำพิธีเปิดการใช้ฝายต้นน้ำตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ 80 ฝาย 80 พรรษา มหามงคล
พันเอกชัยยันต์ สิระสุนทร หัวหน้าฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อ 80 ฝาย 80 พรรษา มหามงคล ณ บริเวณลานกิจกรรมสวนส้มธนาธร บ้านหาดชมพู ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชุมชนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และสวนส้มธนาธร ดำเนินการขึ้นจากการนำเอาแนวคิดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการฟื้นฟูสภาพเสื่อมโทรมโดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารกั้นร่องน้ำ ร่องห้วยตามธรรมชาติเป็นระยะ เพื่อชะลอการไหลของน้ำออกนอกระบบให้ช้าลง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมซับลงสู่พื้นดินและเพิ่มความชุ่มชื้น ลดการชะล้าง สูญเสียหน้าดิน ช่วยทำให้ลูกไม้ พืชพรรณได้รับประโยชน์ มีโอกาสเจริญเติบโตขึ้น พัฒนาระบบนิเวศน์ป่าและน้ำได้ดีขึ้น ซึ่งหลายชุมชนได้เรียนรู้และนำไปใช้เป็นเครื่องมือฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับชุมชนตำบลท่าตอน ได้ใช้ประโยชน์จากลำห้วยต่าง ๆ ในพื้นที่สำหรับการอุปโภคบริโภคมาตลอด แต่ปัจจุบันมีปัญหาปริมาณน้ำลดลง และเหือดแห้งขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ชุมชนจึงได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น สร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อแก้ปัญหา ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำ โดยจัดทำโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ 80ฝาย 80 พรรษามหามงคลขึ้น โดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารดังกล่าว ซึ่งนอกจากชุมชนจะได้รับประโยชน์เรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้ว ยังเป็นการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 
10 พฤศจิกายน 2550 , 23:03 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่