หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาการบริหารจัดการเพื่อเอาชนะการแข่งขันในตลาดโลก

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร สาขาเชียงใหม่ จัดสัมมนาการบริหารจัดการเพื่อเอาชนะการแข่งขันในตลาดโลก
นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร สาขาเชียงใหม่ (LCFA) กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อเอาชนะการแข่งขันในตลาดโลก (Competent management) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารทรัพยากร มนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น โดยมีสาระในการสัมมนา ประกอบด้วย ปัจจัยที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ธรรมชาติทุนของมนุษย์ (Human Capital) การวางแผนและบริหารทุนมนุษย์เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจ ข้อควรระวังในการบริหารทุนมนุษย์ และการบริหารธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น
ค่าสมัครเข้าร่วมสัมมนาคนละ 200 บาท รวมอาหารว่างและเอกสารประกอบการสัมมนา เฉพาะสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ค่าสมัครเพียง 100 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอบรมและสัมมนา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-241404 - 5 โทรสาร 053-241406 - 7
 
12 พฤศจิกายน 2550 , 18:22 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่