ที่เชียงใหม่ชาวเขาไม่แจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนทำให้กระทบตัวเลขผู้ใช้สิทธิหลายครั้ง

  
     กกต.เชียงใหม่เร่งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นปัจจุบัน หลังจากพบชาวเขาไม่แจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนทำให้กระทบตัวเลขผู้ใช้สิทธิในหลายครั้งที่ผ่านมา
นายพงษ์พันธุ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะคึกคักและผู้สมัครหลายคนเปลี่ยนสังกัด แต่ก็ไม่มีเหตุกระทบกระทั่งใด ๆ การรับสมัครจะมีไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ ขณะเดียวกันตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ ยังไม่พบมีการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง มีเพียงการประชุมของกลุ่มสตรีกลุ่มหนึ่ง ที่คณะทำงานกำลังตรวจสอบอยู่ ขณะเดียวกันหน้าที่ของ กกต.หลังจากนี้จะต้องเตรียมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม อีกทั้งจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิและจัดส่งไปยังเจ้าบ้านก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย 15 วัน โดยจังหวัดเชียงใหม่นับว่ามีปัญหาสำคัญโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่บนดอยคือไม่แจ้งจำหน่ายรายชื่อผู้เสียชีวิต ทำให้มีผลต่อตัวเลขผู้ใช้สิทธิ ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.จะจัดทำบัญชีรายชื่อให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด
สำหรับข้อจำกัดของการเลือกตั้งในครั้งนี้คือผู้สมัครหรือพรรคไม่สามารถเปิดเวทีปราศรัยเองได้ ต้องไปในเวทีที่ กกต.จัดให้เท่านั้น ซึ่ง กกต.จะจัดให้อำเภอละ 2 เวที อย่างไรก็ตามผู้สมัครสามารถยืนหาเสียงบนรถแห่ได้ สิ่งที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษในครั้งนี้คือประชาชนไม่สามารถซื้อสิทธิขายเสียงได้อีกต่อไป โดยโทษของผู้ขายเสียงคือ จำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท ตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี โทษของผู้ซื้อเสียงคือจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี
 
13 พฤศจิกายน 2550 , 17:01 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่