อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่แล้ว

  
    พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะแล้วเป็นเวลา 1 เดือน
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา พร้อมรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังกา ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสกี่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 75 ปี
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์บูชาทั้งการแสดง เป-รา-เฮ-ร่า ของศรีลังกาและของไทย ซึ่งนับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีโอกาสเช่นนี้ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเปิดให้เข้าสักการะระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ทุกวัน
 
15 พฤศจิกายน 2550 , 17:18 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่