การประชุมติดตามความพร้อมและการเตรียมการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5

  
    คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการเตรียมงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ในการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์ครั้งที่ 5
พระพุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ธรรมยุติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมติดตามความพร้อมและการเตรียมการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เริ่มเดินขบวนแห่จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมายังพุทธสถานเชียงใหม่ เวลา 18.00 น.ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี
สำหรับวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของกำหนดการ การจัดขบวนแห่ ธงทิวและสัญลักษณ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดออกรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.00 น.ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่
 
15 พฤศจิกายน 2550 , 17:21 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่