ตัวแทนผู้สมัครดื่มน้ำสาบานและกล่าวคำปฏิญานให้เลือกตั้งบริสุทธิ์

  
     ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก 11 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนและดื่มน้ำสาบานตน ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ สำหรับการเลือกตั้งแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2550 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ตระหนักถึงหลักการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย รู้แพ้รู้ชนะ ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียง ลดความแตกแยกอันอาจเกิดขึ้นในสังคม ลดการร้องเรียนและการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม ในการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนผู้สมัครจาก 15 พรรคการเมืองในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมรับฟังและซักถามข้อสงสัยอย่างหลากหลาย ในการนี้ผู้เข้าประชุมได้กล่าวคำปฏิญาณตน และดื่มน้ำสาบานร่วมกัน ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครจากพรรคประชามติ ประชากรไทย ไทยเป็นไทย ไทยร่ำรวยมาสมัครเพิ่ม ส่งผลให้มีผู้สมัคร จำนวน 13 พรรคในเชียงใหม่
 
16 พฤศจิกายน 2550 , 09:06 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่