จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมยึดใบอนุญาตผู้ประกอบการค้าพลุดอกไม้เพลิง กรณีทำผิดกฎหมายช่วงเทศกาลลอยกระทง

  
    
นายไพโรจน์ แสงภู่วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม การเตรียมการป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิง และโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2550 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอยช่วงเทศการลอยกระทง ประจำปี 2550
ทั้งนี้เพราะช่วงเทศกาลลอยกระทงทุกปีที่ผ่านมา มีการขายและเล่นดอกไม้เพลิง มีการจุดพลุบั้งไฟ และนำประทัดยักษ์ ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานเป็นอันตรายต่อระบบโสตประสาท และมีอนุภาพการระเบิดที่รุนแรง เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ผู้ผลิตสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิง จะต้องขออนุญาตนายอำเภอ ในฐานนะนายทะเบียนท้องที่ หากพบไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งระงับ และป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ห้ามร้านเร่ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายดอกไม่เพลิง หากตำรวจจับกุมผู้กระทำผิดให้ยึดใบอนุญาต โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
ส่วนกรณีโคมลอยนั้น ขอความร่วมมือใช้วัสดุย่อยสลายง่าย ไม่ใช้โคมโลหะ หรือพลาสติก ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสม สามารถลอยในอากาศได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ไม่ติดอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ไม่ปล่อยใกล้สายไฟฟ้าและรัศมีเส้นทางบิน และต้องห่างจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่เกิน 40 กิโลเมตร และประสานกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ก่อนปล่อยโคมลอย เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อเครื่องบิน
 
17 พฤศจิกายน 2550 , 09:45 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่