สนช.ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งที่เชียงใหม่

  
    คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่
พลเอกองค์กร ทองประสม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมานพ ศักดาพร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์พันธ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะร่วมให้ข้อมูล ซึ่งการเดินทางมาของคณะอนุกรรมาธิการ ในครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาการเตรียมการเลือกตั้ง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติแก้ไขให้การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มี 4 เขต เลือกตั้งสามารถมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 11 คน ขณะนี้ได้ส่งชุมปราบปรามหาข่าว 66 คนลงพื้นที่ และจะอบรมความรู้แนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ระหว่าง 3-5 ธันวาคมนี้ กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางในทุกอำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ที่หอประชุมอำเภอ ส่วนสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตที่หอประชุมอำเภอทุกแห่ง
 
17 พฤศจิกายน 2550 , 09:47 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่