รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในส่วนของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มแล้ววันนี้ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ชมความสวยงามของพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
นายธีรภัทร เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในส่วนของภาคเหนือ ที่อาคารเอ็กซ์โป เซ็นเตอร์ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีและร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งร่วมเป็นพลังของแผ่นดินด้วยการสวมเสื้อสีเหลืองหรือสีชมพูเข้าชมงานอย่าล้นหลาม เช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 1-8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นิทรรศการครั้งนี้เป็นการนำเสนอพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยห้องโถงการแสดงนิทรรศการ 9 โถงได้แก่ โถงที่ 1 มหาจักรีบรมราชวงศ์ โถงที่ 2 พระราชประวัติ โถงที่ 3 พระอัจฉริยภาพ โถงที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โถงที่ 5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โถงที่ 6 เสด็จฯเยี่ยมเหล่าทหารหาญ โถงที่ 7 เสด็จฯเจริญสัมพันธไมตรีต่างประเทศ โถงที่ 8 สถิตในดวงใจไทยทั้งผอง และโถงที่ 9 80 พรรษา ถวายพรพระภูมินทร์
นอกจากนั้น สำหรับสถานที่จัดงานยังเปิดให้ประชาชนเข้าชมหอคำหลวง และสวนองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการดูแลตกแต่งอย่างสวยงาม จากที่เคยประทับใจมาแล้วจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 รวมทั้งยังมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกว่า 300 แผง โดยนิทรรศการครั้งนี้เปิดแสดงระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 – 21.00 น.
 
17 พฤศจิกายน 2550 , 13:01 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่