คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  
    ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า การดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถนำไปสรุปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นแบบอย่างยังพื้นที่อื่นต่อไปได้
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 21 คน นำโดย พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยนายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริภายในพื้นที่
ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวว่า จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แห่งนี้นับว่ามีการดำเนินงานและบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปสรุปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปปรับใช้ในอนาคต
ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้เยี่ยมชมหมู่บ้านตัวอย่างพอเพียง ที่ได้เข้ารับการอบรมภายในศูนย์ศึกษาฯ แล้วนำความรู้และเทคโนโลยีไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่และความสามารถของตนเอง จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
 
17 พฤศจิกายน 2550 , 17:23 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่