คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดแข่งขันยอวาทีหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง

  
    คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันยอวาทีหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
เพื่อให้ความสำคัญในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและคงเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้เป็นอย่างดี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดแข่งขันยอวาทีระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง ที่ห้องประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการแข่งขันวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
การจัดแข่งขันยอวาทีครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักความชื่นชมภาษาและวรรณกรรมไทย มีทักษะการใช้ภาษาไทย มีไหวพริบปฏิภาณในการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย รวมทั้งการอ่านออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยทีมชนะเลิศได้รับเงินทุนการศึกษา 15,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร รองชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยโรงเรียนที่นักเรียนเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนี้จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้ง 2 โรงเรียน
 
17 พฤศจิกายน 2550 , 17:24 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่