ประชาชนให้ความสนใจชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯอย่างคับคั่ง

  
    ประชาชนให้ความสนใจชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างคับคั่ง
งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่อาคารเอ็กซโป เซ็นเตอร์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก ทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ประทับใจนิทรรศการดังกล่าวที่จัดอย่างอลังการ สมกับเป็นนิทรรศการแห่งแผ่นดิน ที่ปวงพสกนิกรชาวไทยน้อมใจจัดถวาย เพื่อร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระวรกายนับตั้งแต่ขึ้นครองสิริราชย์สมบัติจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนไทยได้ร่มเย็นเป็นสุข
สำหรับนิทรรศการที่จัดขึ้นแบ่งเป็น 9 โถง ประกอบด้วย มหาจักรีบรมราชวงศ์ พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเหล่าทหารหาญ เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีต่างประเทศ สถิตในดวงใจไทยทั้งผอง และ 80 พรรษา ถวายพระพรภูมินทร์ ถ่ายทอดนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย มียุวชนของพ่อที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นผู้นำชมงาน นิทรรศการมีไปจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน นี้ หลังจากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะจัดงานต่อไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ในงานยังมีสินค้าสุดยอดโอทอปภาคเหนือมาจัดจำหน่ายราคาประหยัดอีกด้วย
 
18 พฤศจิกายน 2550 , 22:12 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่