เรียกร้องขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำต่อเนื่อง

  
     เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ในจังหวัดเชียงใหม่เดือดร้อนอย่างหนัก เรียกร้องขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำต่อเนื่อง ขณะที่โรงสีและท่าข้าวเริ่มปิดการรับซื้อ
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรณีราคาข้าวเปลือกตกต่ำอย่างมาก ทั้งนี้จากเดิมเกษตรกรเคยเรียกร้องให้ผู้ประกอบการโรงสีและท่าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกในราคาตันละ 6,400 บาท แต่ผู้ประกอบการสามารถรับซื้อได้ในราคาตันละ 5,700-6,000 บาท เกษตรกรเดือดร้อนเพราะไม่เป็นไปตามข้อตกลง โดยผู้ประกอบการมีเหตุผลว่าที่ไม่สามารถรับซื้อได้เพราะต้องขายในราคาตันละ 6,300 บาท เป็นไปตามกลไกตลาดในขณะนี้ และมีบริษัทรับซื้อบางแห่งเริ่มปิดการรับซื้อเพราะไม่มีคำสั่งซื้อ เกษตรกรจึงได้เรียกร้องขอให้จังหวัดประสานรัฐบาลเพื่อหามาตรการชดเชยให้สามารถขายข้าวได้ในราคาตันละ 6,400 บาท อีกทั้งให้รัฐรับจำนำข้าวสด และหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาให้เกษตรกร โดยขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวไปเพียงร้อยละ 40 ของผลผลิตยังเหลืออีกประมาณร้อยละ 60 ซึ่งยังมีปัญหาด้านตลาด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับที่จะประสานกับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาทางออกให้เกษตรกร
ล่าสุดที่ประชุมได้ข้อสรุปโดยตัวแทนเกษตรกรร่วมกับการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่และพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมร่างปัญหาเพื่อนำเสนอรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาปริมาณที่แท้จริงของข้าวที่เหลืออยู่ และคาดการณ์ว่าข้าวจะสุกพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อไร อีกทั้งให้พาณิชย์จังหวัดประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือค่าขนส่ง 20-40 สตางค์แก่เกษตรกร
 
19 พฤศจิกายน 2550 , 19:00 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ปรารถนา สวท.เชียงใหม่