สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแก่สื่อมวลชนและผู้ดำเนินรายการหอกระจายข่าว

  
    ประธาน กกต.เชียงใหม่ยอมรับว่าสื่อมีบทบาทสำคัญต่อสังคม โดยเฉพาะสามารถช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิมากที่สุดและมีบัตรเสียน้อยที่สุด
นายมานพ ศักดาพร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่สื่อมวลชนและผู้ดำเนินรายการทางหอกระจายข่าวทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 คน ณ โรงแรม บีพี อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปสู่ประชาชน เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งไว้ร้อยละ 75
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สื่อมวลชนนับว่ามีบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติไปสู่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งนอกจากเป้าหมายจำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว การลดจำนวนบัตรเสียให้มีน้อยที่สุดก็เป็นเป้าหมายสำคัญเช่นเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ศึกษาสถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการเดินขบวนรณรงค์รอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 อย่างพร้อมเพรียงด้วย
 
21 พฤศจิกายน 2550 , 13:36 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่