คาดการณ์ปลายเดือนนี้คนส่วนใหญ่จะทราบวันเลือกตั้ง

  
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดการณ์ปลายเดือนนี้คนส่วนใหญ่จะทราบวันเลือกตั้งจากการประชาสัมพันธ์ของสื่อ โดยระยะต่อไปต้องเร่งประชาสัมพันธ์วันและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า
รศ.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งนั้น รัฐบาลได้ทำหนังสือขอความร่วมมือทุกสื่อเสนอข่าวเลือกตั้ง ขณะนี้ได้รับความร่วมมือที่ดี มีการเสนอข่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะ คาดว่าถึงต้นเดือนธันวาคมนี้คงหมดปัญหาเรื่องที่ประชาชนไม่ทราบว่าวันเลือกตั้ง ในระยะต่อไปจะต้องประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้งล่วงหน้าและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคมนี้
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้ายว่าสำหรับการจัดสรรเวลาให้แก่พรรคการเมืองต่าง ๆ นั้นเป็นหน้าที่ของสถานีซึ่งต้องปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรค อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซง
 
21 พฤศจิกายน 2550 , 22:26 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -ปรารถนา สวท.เชียงใหม่