เตือนภาคเหนือระวังแผ่นดินไหว ภาคกลางระวังน้ำท่วม-น้ำแล้ง

  
    
ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุภาคเหนือและภาคตะวันตกควรเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ภาคกลางระวังน้ำท่วม น้ำแล้ง ขณะที่ภาคใต้ต้องติดตามสถานการณ์ภูเขาไฟในอินโดนีเซีย
นายสมิทธิ์ ธรรมสโรจน์ ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงสถานการภัยพิบัติที่เกิดจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน อันจะก่อให้เกิดน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งควรจะมีนโยบายระดับชาติออกมาเตือนประชาชน ขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและกาญจนบุรี น่าเป็นห่วงเรื่องแผ่นดินไหว ซึ่งรอยเลื่อนทั้ง 13 รอยยังมีพลัง ขณะที่ภาคใต้นั้นยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากภูเขาไฟในอินโดนีเซียที่อาจจะระเบิดเมื่อใดก็ได้เพราะมีภาวะที่ส่อเค้าว่าภูเขาไฟจะระเบิดหลายครั้ง โดยภูเขาไฟดังกล่าวเคยระเบิดเมื่อ 124 ปีที่แล้วและมีความรุนแรงมากส่งผลกระทบถึง 6 จังหวัดภาคใต้ด้วย
ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกล่าวในตอนท้ายว่าปัญหาการจัดสร้างศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินั้นขณะนี้ติดขัดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกำลังบุคลากรทำงานและยังต้องยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งงบประมาณ ในทำงาน ทั้งนี้เห็นว่าการทำงานของศูนย์ดังกล่าวต้องมีความต่อเนื่อง เพราะต้องติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา เนื่องจากปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นไม่อาจคาดเดาได้ ขณะเดียวกันเห็นว่าการศูนย์ดังกล่าวต้องเป็นหน่วยงานระดับกรม เพื่อความคล่องตัวในการเตือนภัยทั่วประเทศเพราะเป็นศูนย์ระดับชาติ
 
21 พฤศจิกายน 2550 , 22:27 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ปรารถนา สวท.เชียงใหม่