ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศในเอเซียแปซิฟิกที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อ

  
     ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศในเอเซียแปซิฟิกที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมวางมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในโลก
รศ.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาค The First ICSU Regional for Asia and the Pacific Regional Consultation ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกทั่วโลก ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก โดยมีตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อม การเกษตร ภัยพิบัติ การขาดแคลนด้านพลังงาน ประเด็นเกี่ยวกับการอยู่ดีมีสุขของประชาคมโลก และเศรษฐานะของประชาคมโลก ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่าย ทั้งนี้เพราะทุกวันนี้เกิดภาวะที่น่าเป็นห่วงในโลกที่เชื่อมโยงทุกประเทศ เช่น ไข้หวัดนก พลังงานขาดแคลน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ซึ่งทุกประเทศต้องร่วมหาทางป้องกันแก้ไข
ประเทศไทยนั้นเป็นสมาชิกของ ICSU ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 มาจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย การประชุมที่ประเทศไทยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ประชุมนอกประเทศมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องสังคมและการเมือง โดยรัฐบาลได้เสนอพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคง ทั้งภัยจากน้ำมือมนุษย์และภัยพิบัติ ซึ่งการเตรียมการป้องกันเป็นสิ่งจำเป็น เช่น กรณีคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของไทย จำเป็นต้องมีการตั้งศูนย์เตือนภัยถาวรเพราะต้องเตรียมการป้องกันและศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะนี้ยังติดขัดที่ระเบียบและงบประมาณ
 
22 พฤศจิกายน 2550 , 09:13 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - ปรารถนา สวท.เชียงใหม่