ประชาชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แห่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำลายสถิติสูงสุด

  
     ประชาชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แห่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำลายสถิติสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา กว่า 12,000 คน
วันนี้ (22 พ.ย. 50) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า พบว่าที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจำนวนมากไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นางธัญชนิต โอสถิตย์พร ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร กล่าวว่าประชาชนมาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้มากกว่าครั้งก่อนที่เคยมากที่สุดคือกว่า 4 พันคน แต่ครั้งนี้ปรากฏว่าประชาชนมาลงทะเบียนประมาณ 12,000 คน ซึ่งนับว่าประชาชนตื่นตัวต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้อย่างมากเกินความคาดหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุญาตให้นำหลักฐานเพียงบัตรประชาชนไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น จึงมีความสะดวกขึ้น
สำหรับวันเลือกตั้งล่วงหน้านั้นคือวันที่ 15-16 ธันวาคมนี้ ขอเชิญผู้ที่ไปลงทะเบียนไว้แล้วไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามสถานที่ที่ลงทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้พบปัญหาคือประชาชนไม่เข้าใจเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตกับนอกเขตแตกต่างกันอย่างไร ขณะที่การใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวทำให้ไม่ทราบข้อมูลของแต่ละคน และบางคนถูกจำหน่ายออกจากเขตเลือกตั้งเดิม ซึ่งจะเสนอ กกต.เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป
 
22 พฤศจิกายน 2550 , 22:53 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ปรารถนา สวท.เชียงใหม่