ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งล่าสุดมีผู้เข้าชมกว่า 40,000 คนแล้ว
นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่อาคารเอ๊กซ์โปเซ็นเตอร์ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาชมงานอย่างแน่นขนัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นิทรรศการดังกล่าวทำให้คนไทยได้เรียนรู้แนวพระราชดำริพระราชกรณียกิจ และพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างง่ายๆ โดยเลือกเฉพาะส่วนที่สำคัญมาจัดแสดงภายใน 9 โถง แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนไทยอยู่อย่างเป็นสุข ภายใต้เทคนิคการนำเสนอที่ชัดเจนด้วยเทคโนโลยีนำสมัยอีกทั้งได้มีโอกาสเขียนคำถวายพระพร และที่สำคัญยังได้เคาะระฆังเป็นสัญญาณที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในปณิธานที่จะทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน
สำหรับงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 40,000 คนแล้ว โดยเฉพาะวันนี้เพียงครึ่งวันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 7,500 คน
 
22 พฤศจิกายน 2550 , 22:56 น. , อ่าน 1287  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ปรารถนา สวท.เชียงใหม่