มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการ น้ำคือชีวิต คิดอย่างไร

  
    บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการ น้ำคือชีวิต คิดอย่างไร โดยมีเยาวชนในพื้นที่และปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก
สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม น้ำคือชีวิต คิดอย่างไร ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงและต้องรีบเร่งร่วมกันแก้ไข ซึ่งประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือก็ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งปัญหาป่าไม้ น้ำท่วม ดินถล่ม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง รวมทั้งเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมหนักและดินถล่มที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความผิดปกติของสิ่งแวดล้อมโลก ของประเทศไทย และของภาคเหนือ หรือแม้กระทั่งความขัดแย้งที่เกิดจากการจัดการน้ำที่ดี
และในโอกาสนี้ ได้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง น้ำคือชีวิตของสรรพสิ่ง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และคณะ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านและผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคทั่วประเทศ รวมทั้งเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 160 คน
 
23 พฤศจิกายน 2550 , 19:29 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่