สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมทางวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า การจัดทำกรอบแนวทางการขนส่งอย่างเป็นระบบ จะสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญ เนื่องจากขณะนี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งหลายด้าน
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการขนส่งครั้งที่ 4 เรื่อง บทบาทของการขนส่งในการฝ่าวิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมความคิดเห็นในการวางแผนแนวทางพัฒนาการขนส่งแห่งชาติท่ามกลางภาวะวิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งหลายด้าน การประชุมครั้งนี้นอกจากจะจัดทำกรอบแนวทางการขนส่งอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญแล้ว ยังต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดี
สำหรับสาระสำคัญของการประชุมวิชาการครั้งนี้มีการนำเสนอบทความจำนวน 50 บทความ แบ่งเป็น 4 กลุ่มประกอบด้วย การขนส่งกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม การวางแผนและการจัดการการขนส่ง ความปลอดภัยด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์กับการขนส่ง โดยมีผู้เกี่ยวของจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน
 
23 พฤศจิกายน 2550 , 19:31 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่