ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีประทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือแก่ครอบครัวมิสเตอร์ทู บี นัมเบอร์ วัน

  
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีประทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือแก่ครอบครัวมิสเตอร์ทู บี นัมเบอร์ วัน ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One นำเงินสดจำนวน 55,000 บาทซึ่งเป็นเงินส่วนพระองค์ที่ประทานให้ครอบครัวของนายพันธพงศ์ โสภาศรี มิสเตอร์ To Be Number One นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา โดยมีนางสำราญ และนายอรรณพ โสภาศรี บิดา มารดาของนายพันธพงศ์เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้ส่งข้อมูลผ่านกรมสุขภาพจิตเพื่อขอประทานความช่วยเหลือจากองค์ประธานโครงการ ซึ่งได้ประทานเงินส่วนพระองค์มอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อันนำความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ของครอบครัวนายพันธพงษ์
สำหรับนายพันธพงศ์ โสภาศรี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมิสเตอร์ To Be Number One จังหวัดปัตตานี และได้รับรางวัลชนะเลิศในงานมหกรรมรวมพลคน To Be Number One ประจำปี 2547 โดยก่อนเสียชีวิตได้เคยทำกิจกรรมต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมาโดยตลอด
 
23 พฤศจิกายน 2550 , 19:42 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่