นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันประชาร่วมใจต้านภัยหมอกควัน และไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันประชาร่วมใจต้านภัยหมอกควัน และไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการซ้อมใหญ่กรณีเกิดไฟป่าขั้นวิกฤติในพื้นที่สำคัญ นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือลดภาวะโลกร้อน
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันประชาร่วมใจต้านภัยหมอกควันและไฟป่า ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยพิบัติจากควันไฟและไฟป่าที่เกิดจากการใช้พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน ในการสนธิกำลังปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ โดยการจัดงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการระดมพลดับไฟป่าขนาดใหญ่ โดยใช้สถานการณ์เหมือนจริง เพื่อสร้างหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติงานในกรณีเกิดไฟป่าขั้นวิกฤติในพื้นที่สำคัญ โดยมีพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมฝึกซ้อมการระดมพลดับไฟป่าขนาดใหญ่
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปลายปีที่ผ่านมาภาคเหนือประสบปัญหามลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกที่ต้องช่วยกันแก้ปัญหา
ในการนี้กลุ่มพลังมวลชนได้พร้อมใจกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ตัดไม้ทำลายป่า โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือด้วย
 
23 พฤศจิกายน 2550 , 19:43 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่