จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ

  
     กองลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธประจำปี 2550
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน
วันวชิราวุธ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ และเมื่อทรงพระชนมายุได้ 8 พรรษา ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวาราวดี
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร จึงได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อพระชนมพรรษา 30 พรรษา ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชธิดาพระองค์เดียวคือ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี ในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ด้วยพระโรคโลหิตเป็นพิษ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 ขณะทรงพระชนมพรรษา 45 พรรษาเศษ ทรงดำรงสิริราชสมบัติ 15 ปี และด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอักษรศาสตร์ การเมือง การปกครอง ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ จึงทรงได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติคุณด้วยพระสมัญญาว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งหมายถึง มหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ และองค์การเนสโกก็ได้ประกาศยกย่องพระองค์ท่านเป็น บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ 100 ปีเกิด ในวันพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2524
 
25 พฤศจิกายน 2550 , 12:06 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่