เชียงใหม่จัดกิจกรรม รณรงค์สร้างสุขภาพและตรวจเต้านมด้วยตนเอง มะเร็งไม่ถามหา

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานสาธารณสุขในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม รณรงค์สร้างสุขภาพและตรวจเต้านมด้วยตนเอง มะเร็งไม่ถามหา
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รณรงค์สร้างสุขภาพและตรวจเต้านมด้วยตนเอง มะเร็งไม่ถามหา ที่ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัสสาขาคำเที่ยง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานสาธารณสุขในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแสให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับรู้และตระหนักในการดูแลเฝ้าระวังตนเองด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรวมพลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ อสม. และแกนนำสตรีในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรณรงค์ให้สตรีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านมด้วยตนเองให้มากที่สุด
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม บุหรี่และแอลกอฮอล์ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัยและการคลายเครียด นอกจากนั้นยังมีบริการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง หาดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต ตรวจหาน้ำตาลในเลือด สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตรวจเลือกหาสารพิษตกค้าง ประเมินความเครียด สาธิตการใช้ยางยืดออกกำลังกายและแยกยางยืดฟรี สาธิตการล้างผักปลอดสารพิษ และสาธิตแบบจำลองการสูบบุหรี่มีผลต่อปอด เป็นต้น โดยมีผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
 
25 พฤศจิกายน 2550 , 21:44 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่