เตรียมจัดงานกาดนัดจาวดอย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  
     กลุ่มชาติพันธุ์และชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานกาดนัดจาวดอย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้นเดือนหน้า
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายจุณพงศ์ สาระนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 นายมงคล ด่านวิไลปิติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายภาณุ แสงเทียนหยด ประธานกรรมการดำเนินงาน กาดจัดจาวดอย เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมแถลงข่าวที่พิพิธภัณฑ์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายประชาชนชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ ลัวะ อาข่า เมี่ยน คะฉิ่น ดาราอั้ง ไทใหญ่และกลุ่มอื่น ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบนพื้นที่สูง 44 องค์กร จะจัดงานกาดนัดจาวดอย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชาวเขาให้รู้จักแพร่หลาย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม พัฒนาสินค้าหัตถกรรมชาวไทยภูเขาให้ได้มาตรฐานสากล ตั้งเป้ามีผู้ร่วมงานนับหมื่นคน
งานกาดนัดจาวดอย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางแจ้ง บริเวณสวนล้านนา ร.9 จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีการจำหน่ายสินค้าชนเผ่า การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า การสาธิตและจำหน่ายอาหารชนเผ่า การเสวนาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และบ้านพอเพียงของคนบนดอย หลังจากนั้นมีกำหนดจัดต่อเนื่องทุกวันเสาร์แรกของเดือน
 
26 พฤศจิกายน 2550 , 17:37 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ปรารถนา สวท.เชียงใหม่