ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบว่ามีการโอนเงินผ่านไปรษณีย์ธนาณัติ

  
     ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบว่ามีการโอนเงินผ่านไปรษณีย์ธนาณัติ อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จับตาหัวคะแนน
นายพงษ์พันธุ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากกรณีกระแสข่าวมีการจ่ายเงินผ่านไปรษณีย์ธนาณัติในพื้นที่ภาคเหนือ จากการเข้าไปตรวจสอบที่สำนักงานไปรษณีย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบสิ่งผิดปกติดังกล่าว อย่างไรก็ตามได้สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังว่ามีการโอนเงินผ่านหัวคะแนนหรือไม่ โดยได้ส่งชุดสอบสวนลงพื้นที่และตรวจสอบที่ธนาคาร แต่ยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 34,000 คน มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีผู้มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 8,000 คน ขณะที่การลงประชามติมีผู้มาขอใช้สิทธิล่วงหน้ากว่า 4,000 คน จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ตัดสิทธิผู้สมัครนายพลกฤษณ์ นิลณิชวรรณ จากพรรคไทยเป็นไทย เขต 2 เนื่องจากสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 
26 พฤศจิกายน 2550 , 17:45 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่