เตรียมขยายผลการทำนาขั้นบันไดบ้านกอกจูน จังหวัดน่านสู่พื้นที่ภาคเหนือ ลดปัญหามลพิษ

  
     แม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมขยายผลการทำนาขั้นบันไดบ้านกอกจูน จังหวัดน่านสู่พื้นที่ภาคเหนือ ลดปัญหาการเผาป่าและมลพิษหมอกควัน อีกทั้งให้ประชาชนตั้งกฎเหล็กดูแลกันเองด้วย
พลโทสำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อป้องกันไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยกล่าวว่าปัญหามลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อทั้งรายได้ เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนภาคเหนือโดยรวม เพื่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้พบว่าที่ผ่านมาการทำงานขาดทั้งงบประมาณและความต่อเนื่อง ปัญหาจึงยังไม่หมดดังนั้นทุกหน่วยงานต้องร่วมกันสกัดกั้นวงจรไฟป่า โดยไม่ให้มีการบุกรุกถากถาง ตากวัชพืชเพื่อรอการเผา โดยให้ส่งเสริมฝังกลบเพื่อทำปุ๋ยหมัก สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน จัดเจ้าหน้าที่ออกแนะนำให้ประชาชนรอบป่า แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้กล่าวถึงโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โครงการบ้านกอกจูน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ที่มีการทำนาขั้นบันไดซึ่งได้ผลผลิตสูง ได้ข้าวกินทั้งปี ไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ข้าวในปริมาณมาก ลดพื้นที่ปลูกข้าวไร่ลง ไม่มีการเผา เป็นโครงการที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นได้ด้วย โดยจะมีการขยายผลในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกัน
แม่ทัพภาคที่ 3 ยังกล่าวด้วยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน ทหารพร้อมสนับสนุนกำลังช่วยเหลือ โดยเน้นหนักในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมนี้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตาก เชียงใหม่และเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของภาคเหนือ ขณะเดียวกันให้สังคมหมู่บ้านสร้างกฎเหล็กขึ้นมาควบคุมลงโทษผู้เผาป่าด้วย
 
27 พฤศจิกายน 2550 , 17:19 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่