ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือ เพื่อวางมาตรการป้องกันไฟป่า

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือ เพื่อวางมาตรการป้องกันไฟป่าอันเป็นสาเหตุของปัญหามลพิษ หมอกควัน
พลโทสำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในประชุมเตรียมการวางแผนรับมือกับการแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อลดมลภาวะอากาศเป็นพิษของภาคเหนือ ณ สโมสรค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการพื้นที่อนุรักษ์ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือร่วมประชุม เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศแห้งแล้ง สภาวะโลกร้อน และปรากฏการณ์ลานินญ่า มีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลต่อไปจนถึงสิ้นปี 2551 อาจเกิดสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน ทำให้คาดการณ์สภาวะและสถานการณ์ไฟป่าได้ยากมากขึ้นจึงต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อปีที่ผ่านมาหลายจังหวัดในภาคเหนือเกิดผลกระทบจากหมอกควันพิษของไฟป่า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพเป็นวงกว้าง ดังนั้นเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา
การประชุมดังกล่าวเพื่อวางมาตรการร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าอันเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษหมอกควัน โดยเน้นความมีส่วนร่วมของชุมชน
 
27 พฤศจิกายน 2550 , 17:21 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่