กิจกรรมรณรงค์เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ศุภนิมิตคัพ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ โดยจัดการแข่งขันกีฬาศุภนิมิตคัพ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายชาติชาย มณีกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติพันธกิจภาคสนาม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่า มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ และค่ายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ในวันที่ 1 ถึง 3 ธันวาคม 2550 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ หรือกิจกรรม ศุภนิมิตคัพ ซึ่งมี 3 กิจกรรมหลักคือ การชิงแชมป์ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ค่ายเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่รวมกับผู้ประสบปัญหาโรคเอดส์
ส่วนกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก1 ธันวาคม 2550 นั้น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่จะจัดที่ พุทธสถานเชียงใหม่ และจุดเทียนร่วมกันบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ เพื่อรณรงค์ให้สาธารณชนได้เข้าใจปัญหาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ และเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อรวมถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและทุกภาคส่วนของสังคม
 
27 พฤศจิกายน 2550 , 19:52 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่