จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551

  
    ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางป้องอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 ซึ่งกำหนดการดำเนินงานระหว่าง 28 ธันวาคม 2550 – 3 มกราคม 2551 หรือช่วง 7 วันอันตราย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุด
สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 รับทราบคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ วีโก้ เคียงคู่ ปภ.-อบต.ไทย ลดอุบัติภัยบนท้องถนนถวายในหลวง 80 พรรษา นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การตั้งจุดตรวจร่วม ด่านตรวจร่วม การตั้งจุดสกัดตามชุมชน หมู่บ้านและท้องถิ่น การรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานตามโครงการ วีโก้ เคียงคู่ ปภ.-อบต.ไทย ลดอุบัติภัยบนท้องถนนถวายในหลวง 80 พรรษา ซึ่งภาคเอกชนให้การสนับสนุนด้านการรณรงค์
 
27 พฤศจิกายน 2550 , 19:54 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่