การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งแรกของโลกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว

  
     การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งแรกของโลกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว โดย 21 ประเทศส่งทีมลงแข่งขันในครั้งนี้
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกเป็นครั้งแรกของโลกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2551 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา สิงขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ทุกอย่างได้เตรียมพร้อมทั้งหมดแล้ว โดยประเทศต่าง ๆ 21 ประเทศทั่วโลกส่งนักเรียนเข้าแข่งขันครั้งนี้ 90 คนและผู้สังเกตการณ์จากอีก 1 ประเทศ สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนเข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ 5 คน ในการแข่งขันจะแบ่งสนามสอบ 3 ส่วนคือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลจะจัดแข่งขันที่สถานบริการวิชาการนานาชาติ หรือ UNISERVE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะที่ภาคปฏิบัติการในส่วนของการสังเกตการนั้นจะใช้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่ริมเป็นสถานที่แข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เด็กไทยให้ความสนใจดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์มากขึ้นอันจะส่งผลดีต่อวงการศึกษาของไทย
นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้ไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเชียงใหม่ อีกด้วย พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม นี้เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธาน
 
29 พฤศจิกายน 2550 , 19:01 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ปรารถนา สวท.เชียงใหม่