เชียงใหม่มีกระแสข่าวแจกเงิน และข้าราชการท้องถิ่นเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครพรรคหนึ่ง

  
     พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีกระแสข่าวแจกเงิน และข้าราชการท้องถิ่นเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครพรรคหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้ง ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
นายพงษ์พันธุ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการหาเสียงที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามมีผู้ชี้เบาะแสผู้สมัครว่ามีการแจกเงิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง สันป่าตองและอำเภอแม่วาง แต่เจ้าหน้าที่ไปตรวจไม่พบ ส่วนที่อำเภอสันทรายและอำเภอดอยสะเก็ดว่ามีข้าราชการท้องถิ่น เรียกประชุมราชการและเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครพรรคหนึ่งเข้าไปหาเสียง นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจ่ายเงินให้ผู้ไปฟังการเปิดปราศรัยพื้นที่อำเภอเมือง ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่าขณะนี้ กกต.เชียงใหม่ได้พิจารณาซีดี.หาเสียงประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมืองต่าง ๆ แล้วเสร็จแล้ว มี 2 พรรคที่ต้องกลับไปแก้ไข และจะจัดส่งซีดี.ดังกล่าวไปยังสถานีวิทยุหลักและสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ โดยล่าสุด กกต.เชียงใหม่ได้กำหนดวันและเวลาสำหรับการออกอากาศของแต่ละสถานีเรียบร้อยแล้ว
 
29 พฤศจิกายน 2550 , 19:02 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -ปรารถนา สวท.เชียงใหม่