เตรียมการดำเนินโครงการปลูกและใช้ไผ่ให้เป็นประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

  
     มูลนิธิไผ่คำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนรุ่นที่ 4 จัดโครงการปลูกและใช้ไผ่ให้เป็นประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี ประธานมูลนิธิไผ่คำ เป็นประธานการสัมมนาเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการปลูกและใช้ไผ่ให้เป็นประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมูลนิธิไผ่คำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนรุ่นที่ 4 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการตัดไม้ในธรรมชาติและสวนป่า เพื่อทดแทนการใช้ไม้ในความต้องการในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการซื้อหน่อไม้ไผ่และการซื้อไม้จากภายนอกพื้นที่ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรทั้งจากหน่อไม้และลำไผ่ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยระบบสหกรณ์ ส่งเสริมการดำรงชีพแก่ราษฎรในระบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาระบบนิเวศของประเทศไทยและภูมิภาคด้วยการเพิ่มสวนไผ่ เพิ่มออกซิเจน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดมลภาวะในอากาศ ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านด้วยการมีงานทำและชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งยังเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย
แนวทางการดำเนินการคือร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ปลูกไผ่รวบรวมส่งให้โรงงานผลิตถ่านไผ่ ภายใต้การประสานงานของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนทุกรุ่น มีรุ่นที่ 4 เป็นแกนกลาง โดยการสนับสนุนของมูลนิธิไผ่คำ กับสโมสรโรตารี่ คาวาซากิ ภาค 2590 ประเทศญี่ปุ่น สโมสรโรตารี่เชียงใหม่เหนือ 3360 พร้อมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ ซึ่งจะตั้งโรงงานในเดือนธันวาคม 2550 และจะเริ่มทำการปลูกไผ่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถผลิตถ่านไผ่ได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการปลูก ทั้งนี้จะเข้าดำเนินการในช่วงเริ่มต้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 
29 พฤศจิกายน 2550 , 21:28 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่