เปิดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 17 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่

  
    เปิดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 17 เน้นสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 34 หลักสูตร
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 17 (Gift Fair 2007) ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2550 เวลา 09.30 - 20.30 น.
นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสขยายช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่ ได้มีศักยภาพและสามารถก่อตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
สำหรับภายในงาน มีผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำหน่าย และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ จำนวน 410 ราย รวม 11 ประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น ของที่ระลึกและของตกแต่ง ผลิตภัณฑ์จากผ้า กระดาษสา เครื่องจักสานและเส้นใยพืช ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ที่สนใจ จำนวน 34 หลักสูตร เช่น ช้างน้อยเก็บของ ตุ๊กตาแขวนม้าบิน กุหลาบกิ๊บเก๋ กล่องผ้าสลับลาย เป็นต้น
 
30 พฤศจิกายน 2550 , 23:01 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่