รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน Insurance Expo 2007 ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัย จัดงาน Insurance Expo 2007 ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายฉลองภพ สุสังกรณ์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Insurance Expo 2007 ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมประกันวินาศภัยจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย ซึ่งสามารถรองรับความเสี่ยงภัยในทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ อันจะทำให้ธุรกิจประกันภัยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าและการบริหารของประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการแข่งขันสูง มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รัฐบาลจึงพยายามสร้างหลักประกันที่มั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจและการทำประกันภัย ตลอดถึงการจ่ายเบี้ยประกันแก่ผู้ประสบภัยอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารและเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้มีการยุบหน่วยงานกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ และได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจประกันภัย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ และการสัมมนากลุ่มย่อยอีกหลายด้าน
 
30 พฤศจิกายน 2550 , 23:05 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่