จัดอบรมกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบริษัทจำลอง ให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 9 สถาบัน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

  
    การแข่งขันธุรกิจจำลองในระดับอุดมศึกษา สามารถให้ทั้งความรู้และประสบการณ์จริงแก่นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องไปทดลองงานหรือสร้างจุดเริ่มต้นใหม่
คณะกรรมการโครงการจัดการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 นำโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดการอบรมกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบริษัทจำลองให้ประสบความสำเร็จ ให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 9 สถาบัน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดแข่งขัน 2 ครั้งที่ผ่านมา
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสมชัญกล่าวว่า การศึกษาด้านการบริหารธุรกิจนอกจากต้องศึกษาในห้องเรียนแล้ว จำเป็นต้องมีการลงมือทำจริงด้วยตนเอง ให้นักศึกษาได้รับรู้ความยากง่าย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ การจัดทำธุรกิจจำลองให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ส่วนการแข่งขันก็เป็นการเพิ่มสีสันในการดำเนินการ
ทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พาณิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า นอกจากเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับโล่รางวัลในปีที่ผ่านมาแล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังเป็นฐานการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือของโครงการนี้ ทั้งนี้ยืนยันว่าการได้ลงมือทำธุรกิจจำลองภายในสถานศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และสามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
สำหรับการอบรมในภูมิภาคของโครงการดังกล่าวนี้ กำหนดจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาคคือ จากวันนี้ที่ภาคเหนือ ต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ในช่วงเดือนมกราคม 2551 ก่อนจะเข้าสู่การนำเสนอผลงาน ประกาศผลการแข่งขันและรับโล่รางวัลพระราชทานในเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีสถาบันการศึกษา 35 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ
 
1 ธันวาคม 2550 , 15:09 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่