เปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ซึ่งประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพได้มีพิธีเปิดแล้ววันนี้ โดยมีเยาวชนจาก 22 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยเยาวชนจาก 22 ประเทศ จำนวน 90 คน ซึ่งการแข่งขันจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ทำการแข่งขันตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นสถานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดการทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ โดยจะประกาศผลและปิดการแข่งขันในวันที่ 8 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติแล้ว ยังได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดาราศาสตร์ฉลอง 30 ปีหอดูดาวสิรินธร นิทรรศการประเทศที่เข้าแข่งขัน และนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
 
1 ธันวาคม 2550 , 18:16 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่