จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ครั้งที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มทบ.33 เทศบาลนครเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ รายการร่วมด้วยช่วยกัน และองค์กรเครือข่ายจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ครั้งที่ 5
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตร ตามโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มณฑลทหารบกที่ 33 เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กองบิน 41 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรายการร่วมด้วยช่วยกัน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 81 รูป รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทอีกจำนวนหนึ่ง
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ได้มีพิธีโกนผมนาค พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พิธีอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าฟ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ ให้ทรงมีพระพลพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ซึ่งหลังจากอุปสมบทแล้ว พระภิกษุจะเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิง ตโปทาราม ระหว่าง 1-9 ธันวาคม และลาสิกขาในวันที่ 10 ธันวาคม 2550
 
1 ธันวาคม 2550 , 18:30 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่